HONDA CITY 2022
 Tầm cao dẫn bước
 Honda City 1.5 G: 529.000.000 VNĐ
 Honda City 1.5 L: 569.000.000 VNĐ
 Honda City 1.5 RS: 599.000.000 VNĐ
 HONDA CIVIC 2022
 Bứt phá kiến tạo xu hướng
Honda Civic E:  730.000.000 VNĐ
Honda Civic G: 770.000.000 VNĐ
Honda Civic RS: 870.000.000 VNĐ
HONDA ACCORD 2022
 Định đẳng cấp – tạo tương lại
 Honda Accord 1.5 Turbo 1.319.000.000 VNĐ
 Honda Accord 1.5 Turbo Trắng: 1.329.000.000 VNĐ
HONDA BRIO 2022
Định tầm cao mới
 Honda Brio 1.2G: 418.000.000 VNĐ
Honda Brio 1.2RS: 448.000.000 VNĐ
Honda Brio 1.2RS-2 màu: 452.000.000 VNĐ
HONDA HR-V 2022
 Xứng tầm bản lĩnh tiên phong
Honda HR-V 1.5G: 786.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5L: 866.000.000 VNĐ
Trắng đỏ: 871,000,000 VNĐ
HONDA CR-V 2022
Uy lực vượt mọi giới hạn
Honda CR-V 1.5E: 998.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5G: 1.048.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5L: 1.118.000.000 VNĐ